Pre zaručený raj sú moslimskí teroristi ochotní zomrieť a vziať s nimi aj ostatných pre príčinu náboženstva!

Toto je pravá príčina prečo povaha extrémistického moslimského terorizmu stúpa. Rovnako stúpa strach a obavy v životoch  obyčajných ľudí o svojich najbližších, ich neznalosť o náboženstve Islam v nich evokuje akési autonómne ochranné predsudky pri prvom sociálnom kontakte s osobou, ktorej meno na prvé počutie znie v ušiach veľmi exoticky, čo je na jednej strane vo veľkej miere  spôsobené vplyvom teroristickej činnosti ISIL a na druhej strane médiami, ktoré ”džihádistom” hádžu za krk aj výjazdy, ktoré absolútne nenapĺňajú ich jedinú príčinu k teroristickým útokom či masovým vraždám vyplývajúcej zo samotného náboženstva, a preto sa v žiadnom prípade nemohli pod ne ani podpísať …a tou je Spása po smrti, pretože “Kto umiera v Jiháde, prichádza spása po smrti ” (Korán 2:191, 2:193, 3:118, 5:33, 8:12, 8:65, 9:5, 33:60-62).

Teroristické vraždy priamych účinkujúcich ISIL boli-sú omnoho smrteľnejšie ako útoky inšpirované ISIL. Pri priamych vraždách ISIL vzniká vysoká pravdepodobnosť, že budú mať vysokú úmrtnosť a zranenia, inými slovami, masové hroby,  pri inšpirovaných vraždách bolo-je modus operandi často zmarené, inými slovami, plánovaný útok bol zmarený, avšak nie cudzím pričinením.

Zo všetkých druhov vražedných teroristických útokov teroristickej skupiny ISIL, ozbrojené útoky majú za následok najvyššiu úmrtnosť. Bombové útoky bývajú často zmarené a zastavené prostredníctvom spravodajských služieb.

Od roku 2014 ISIL ovládla rozsiahlu časť Iraku a Sýrie a teroristické útoky zo strany  ISIL sa vyskytli v 18 z 35  ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré som zahrnula do tohto článku a ktoré predstavujú tri štvrtiny všetkých úmrtí.

Schopnosť ISIL realizovať a inšpirovať  teroristické útoky medzi najrozvinutejšími štátmi sveta je spôsobená úspešným využívaním sociálnych sietí, napr: rôzne šifrovacie technológie pre ťažko odhaliteľné komunikácie.

Okrem toho šíria posolstvo “o spáse”, ktorá apeluje a vyzýva  k novému náboru teroristických mravenísk sympatizantov ISIL v ekonomicky najrozvinutejších štátoch sveta. Pohybujeme sa v období vo výrazne narastajúcom terorizme!

Keď sa stav počas vojnového konfliktu v Sýrii proti teroristickej skupine ISIL zhoršil, bolo pre teroristov fyzicky nemožné dostať sa do konfliktnej vojnovej zóny na pomoc za účelom spásy. Preto prostredníctvom sociálnych sietí vyzývali svojich sympatizantov, aby uskutočnili útoky vo svojich krajinách.

Dôvod, prečo teroristické útoky mali také vysoké úmrtia má  z môjho pohľadu za následok skutočnosť, že teroristické skupiny sa zameriavajú na netradičné teroristické ciele, ktoré nie sú zahrnuté v “pätoro islamských prikázaní” pri kľúčovom ciele Spásy. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnosť je v súčastnosti pre teroristov veľmi obtiažne naplánovať sofistikované typy teroristických útokov.

Autor: Maryam Neumann