STÁŽ

Pilotný Projekt 2019
ŠTUDENTI BEZ PREDSUDKOV

Dobrovoľná humanitárna misia študentov psychológie a pedagogiky za účelom poskytnutia posttraumatickej psychologickej a pedagogickej starostlivosti v krízových utečeneckých kempoch osirelým obetiam zo Sýrie traumatizovaným povojnovým žiaľom.
Už čoskoro…

Motivačný list

Formulár na stáž