DARUJ DOMOV

STAŇ SA DARCOM DOMOVA

Žiadne dieťa si nezaslúži žiť na ulici v krutých podmienkach, spať na holej zemi blízko bombových výbuchov, vyrastať v permanentnom strachu zo smrti, hladovať, zbierať jedlo z komunálneho odpadu, žobrať, stať sa obeťou násilia, obchodovania alebo núteného detského sobáša, vykonávať nelegálnu detskú prácu, ktorá nielen že ho zbavuje dôstojnosti a prežívania detstva, ale je aj morálne, psychicky a fyzicky škodlivá. Prístup ku vzdelaniu takéhoto dieťaťa je mimoriadne ohrozený!

Vyrastá nám 1.5 milióna detí v Sýrii – školopovinná stratená generácia; 10 miliónov sirôt ohrozených na životoch zúfale volá o pomoc v Afganistane navždy poznačenom vojnou; a zabudnutá tretia generácia detí v Čečensku potrebuje pomoc s prístupom k nevyhnutným základným životným potrebám. Všetky tieto deti, ktoré si nesú bremeno po/vojnového osudu svojich predkov, potrebujú našu pomoc, aby sa mohli postaviť na vlastné nohy, a mohla sa im začať písať nová, šťastná etapa života.

Bolesť patrí do sveta dospelých, nie detí. Pomôžte nám zachrániť siroty z ulice a od bolestivého, traumatizujúceho života v nej. Podieľajte sa spolu s nami na rekonštrukcii, prípadne výstavbe sirotincov – miest, ktoré by mohli osirelé deti nazývať domovom. Miest, v ktorých by mohli pokojne odpočívať, spať v teplej posteli, hrať sa… jednoducho byť deťmi.

Darovaním 2% z vašich daní pomôžete sirotám získať domov, minimalizujete ich traumu zo života na ulici v neľudských podmienkach, podporíte ich vzdelanie, a to všetko – s rešpektom k ich kultúrnej identite, tradíciám a náboženstvu.